Wettelijke info

Afstand van aansprakelijkheid.

De informatie op deze website werd met de grootste zorg samengesteld en gecontroleerd. Rudi Vertommen nv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van de inhoud. Rudi Vertommen nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud en vermelde prijzen zonder voorafgaande waarschuwing op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te wissen. Een verkoop komt echter slechts tot stand na ondertekening van een verkoopovereenkomst.
 

Registratie van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens verzameld via de zoekmodule en de nieuwsbrief worden verwerkt om u beter te informeren over onze producten en diensten. Vertommen Cars nv vergelijkt deze gegevens eveneens met bestaande klantengegevens en past deze indien nodig aan.

Vertommen Cars nv voorziet voor elke registratie de mogelijkheid tot uitschrijven uit ons klantenbestand. Indien u iets aan uw gegevens wil wijzigen kan u ons hiervoor contacteren via e-mail: info@vertommen.mercedes-benz.be